Pierwsze kroki w serwisie Diagnoza z plusem

Zarejestruj się
Dostęp do serwisu Diagnoza z plusem może mieć każdy nauczyciel. W tym celu wejdź na stronę diagnozy.wsip.pl/rejestracja, kliknij przycisk Zarejestruj się, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny, dzięki czemu utworzysz swoje Konto WSiP. Dostęp do zasobów i możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu otrzymają zweryfikowani nauczyciele, którym nadane zostaną uprawnienia. Możliwość korzystania z części serwisu zawierającej diagnozy przedmiotowe otrzymają nauczyciele korzystający z podręczników wydawanych przez WSiP.
Przejdź do rejestracji.

Zaloguj się
Jeśli proces rejestracji zakończył się pozytywnie, wybierz przycisk Zaloguj się. Następnie wpisz login (adres e-mail użyty w trakcie rejestracji) oraz hasło.
Jeśli nie pamiętasz hasła, wybierz opcję Przypomnij hasło. Na swoją skrzynkę mailową otrzymasz e-mail, który umożliwi Ci ustawienie nowego hasła.

Wybór placówki
Jeżeli w procesie rejestracji wybrałeś więcej niż jedną placówkę szkolną, po logowaniu wyświetli się lista wybranych placówek. Aby przejść do listy zasobów serwisu należy wybrać jedną placówkę. W kolejnych krokach będzie możliwość zmiany pierwotnie wybranej placówki.

Wybór diagnozy
Serwis Diagnoza z plusem zawiera zasoby do przedmiotów dla szkoły podstawowej 1-8 i szkoły ponadpodstawowej. Aby wyświetlić listę diagnoz należy najpierw wybrać jeden przedmiot z listy (wybór można zmienić w dalszych krokach). Następnie na ekranie pojawią się wszystkie aktualnie dostępne diagnozy – przedmiotowe i egzaminacyjne. Po kliknięciu w wybraną diagnozę, trafisz na stronę z zasobami przypisanymi dla tej diagnozy.

Wprowadzanie wyników
Po przeprowadzeniu diagnozy możesz rozpocząć wprowadzanie wyników uczniów. Aby to zrobić wybierz odpowiednią diagnozę i naciśnij przycisk Wprowadź wyniki diagnozy. Po wprowadzeniu lub wyborze oddziału, będziesz mógł rozpocząć wprowadzanie wyników. Więcej informacji na temat samego formularza znajdziesz w osobnym temacie Pomocy – Jak wprowadzać wyniki?

Wypełnianie formularza z wynikami
Aby wprowadzić wyniki, zaznacz w lewej kolumnie „z oczkiem” obecność ucznia, a następnie ustaw kursor myszy na kratce dotyczącej konkretnego zadania. Jeśli zadanie było otwarte, wpisz uzyskaną przez ucznia liczbę punktów. Jeśli zadanie było zamknięte, wybierz odpowiedź, jakiej udzielił uczeń z listy.
Jeśli chcesz zapisać wersję roboczą wypełnionego formularza, wciśnij Zapisz zmiany i dokończ później. Jeśli wpisywanie wyników uważasz za zakończone, wciśnij przycisk Zakończ wprowadzanie wyników.

Dokończenie wypełniania formularza z wynikami

Jeśli chcesz dokończyć wpisywanie wyników, które zapisałeś jako wersję roboczą, kliknij przycisk Rozwiń obok nazwy oddziału na stronie Diagnozy, a następnie przycisk Dokończ wprowadzanie wyników.

Pobierz raporty

Po zapisaniu finalnej wersji formularza z wynikami otrzymasz automatycznie dostęp do raportu. Aby zobaczyć raporty naciśnij przycisk Rozwiń obok nazwy oddziału na stronie diagnozy, a następnie przycisk Raport dla oddziału lub Raport dla ucznia lub Raport ogólnopolski.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji