Jak wprowadzać wyniki

 • Krok 1.

  Na stronie diagnozy kliknij przycisk Wprowadź wyniki diagnozy.

 • Krok 2.

  Wybierz lub dodaj oddział dla którego chcesz wprowadzić wyniki. Pierwszy nauczyciel, który rozpoczyna pracę z formularzem w swojej placówce wprowadza oddział, z którego mogą korzystać potem inni nauczyciele. Aby dodać oddział kliknij przycisk Dodaj nowy oddział. Na ekranie pojawi się formularz do wypełnienia. Uzupełnij numer klasy (pole obowiązkowe) np. I, oznaczenie oddziału np. C (pole opcjonalne) i dodatkowe oznaczenie oddziału np. LO, jeśli takie występuje (pole opcjonalne). W kolejnym etapie uzupełnij listę uczniów dla tej klasy/tego oddziału. Pamiętaj, że w formularzu wpisujesz kody uczniów, a nie ich imiona i nazwiska. Rekomendujemy tworzenie listy uczniów wg listy z dziennika klasy. Po uzupełnieniu listy, kliknij przycisk Zatwierdź i wprowadź wyniki oddziału.

 • Krok 3.

  Na ekranie wyświetli się tabela z pełną listą zadań z diagnozy. W pierwszej kolumnie po lewej stronie tabeli widoczna jest lista kodów uczniów. Tuż obok, w kolumnie oznaczonej "oczkiem" jest miejsce na zaznaczenie obecności ucznia. Pole zaznaczone oznacza obecność. Uzupełnij tabelę dla obecnych na diagnozie uczniów, wpisując ilość uzyskanych punktów w zadaniach otwartych lub wybierając odpowiedź z listy odpowiedzi w zadaniach zamkniętych. Lista odpowiedzi pojawi się w momencie kliknięcia w pole tabeli dla danego zadania.

 • Krok 4. – opcjonalny

  Możesz zapisać dotychczas wprowadzone wyniki jako wersję roboczą. W tym celu wciśnij przycisk Zapisz zmiany i dokończ później. Do momentu zakończenia przyjmowania wyników przez WSiP, określonego w harmonogramie oraz na stronie diagnozy w polu Diagnoza aktywna do…, możesz wrócić do tej wersji i kontynuować wprowadzanie wyników.

 • Krok 5.

  Aby zakończyć finalnie wprowadzanie wyników i przekazać je do WSiP, abyśmy mogli na ich podstawie wygenerować raport ogólnopolski, wciśnij przycisk Zakończ wprowadzanie wyników. Po zapisaniu wyników będzie możliwe pobranie raportów dla oddziału i dla uczniów i wygenerowanie ich w formie pliku PDF. Raport ogólnopolski zostanie wyświetlony po zebraniu wyników ze wszystkich szkół, które zgłosiły się do diagnozy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji