Józef Haller – błękitny generał, serdeczny rycerz niepodległości

W 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z jej twórców i obrońców był generał Józef Haller. Generał należał do grona „trzech Józefów” (obok Piłsudskiego i Dowbor-Muśnickiego), których walka i postawa wywarły bezpośredni wpływ na losy Rzeczypospolitej. W kwietniu mija setna rocznica jego nominacji generalskiej oraz dwudziesta piąta rocznica sprowadzenia jego zwłok do Ojczyzny.

Józef Haller von Hallenburg
(1873–1960)
„…»błękitny generał«, serdeczny rycerz niepodległości…”

Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 r. w majątku ziemskim w Jurczycach pod Krakowem. Wywodził się w prostej linii od Jana Hallera (1467–1525), niemieckiego kupca, księgarza i wydawcy, właściciela założonej XVI w. pierwszej w Królestwie Polskim oficyny wydawniczej. W 1795 r. ród Hallerów został obdarzony przez cesarza rzymskiego Franciszka II herbem szlacheckim i przydomkiem von (de) Hallenburg. Mimo przychylności dworu cesarskiego w Wiedniu i szansy na wejście do elit austriackich, Hallerowie słynęli z umiłowania polskości, żarliwej religijności oraz patriotyzmu (ojciec przyszłego generała, Henryk, walczył w powstaniu styczniowym, a dziad Józef brał czynny udział w pracach Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa).

22-letni Haller, po ukończeniu nauki w 1895 r., rozpoczął trwającą 15 lat służbę w artylerii austro-węgierskiej, a następnie, w 1910 r., zaangażował się w działalność społeczną, m.in. w ruchu skautowym i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Zaprojektował wiele odznak skautowych i przyczynił się do powstania projektu Krzyża Harcerskiego.

Wybuch tak oczekiwanej przez Polaków wielkiej wojny oznaczał szanse na walkę o niepodległość Polski. W sierpniu 1914 r. Haller został jednym z głównych organizatorów Legionu Wschodniego we Lwowie, a później walczył w szeregach Legionów Polskich, najpierw jako dowódca 3. pułku piechoty, a następnie jako komendant II Brygady. Jego służbę przerwał w maju 1915 r. groźny wypadek samochodowy pod Częstochową. Mimo długiego leczenia i rehabilitacji Haller nie odzyskał pełnej sprawności w nodze i musiał do końca życia chodzić o lasce.

W czasie kryzysu przysięgowego w 1917 r. II Brygada, inaczej niż posłuszne Piłsudskiemu dwie brygady Legionów Polskich, pozostała wierna państwom centralnym i po przekształceniu w Polski Korpus Posiłkowy została skierowana na Bukowinę. Wkrótce jednak, na wieść o zawarciu przez Niemcy i Austro-Węgry traktatu z bolszewikami w Brześciu Litewskim, zbuntowała się i z bronią w ręku przekroczyła pod Rarańczą linię frontu. Sam Haller, na znak protestu przeciw traktatowi brzeskiemu, odesłał cesarzom austriackiemu i niemieckiemu swoje ordery. Na Ukrainie legioniści spotkali się z przychylnym przyjęciem dowództwa rosyjskiego i połączyli się z żołnierzami II Korpusu Polskiego. Hallerowi, awansowanemu w kwietniu 1918 r. na stopień generalski, powierzono dowodzenie 5. Dywizji Strzelców. Dywizja w składzie II Korpusu rozpoczęła marsz na Białoruś. Jednak w maju na drodze Polaków stanęły jednostki niemieckie. W bitwie pod Kaniowem, w której Haller dowodził całym II Korpusem, Polacy zostali rozbici. Generał uniknął niewoli i po wielu trudach, pod fałszywym nazwiskiem, dotarł przez Murmańsk do Paryża.

W stolicy Francji czekało na niego dowództwo Armii Polskiej, formowanej pod patronatem Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim na czele. Haller objął dowództwo w październiku 1918 r. Armię tworzyli przede wszystkim Polacy z Francji i ze Stanów Zjednoczonych oraz jeńcy polscy z armii niemieckiej. Od koloru mundurów do armii przylgnęło określenie „błękitna”. (Mundury o takim kolorze nosili żołnierze większości wojsk francuskich, kolor ten miał się zlewać z błękitem nieba w czasie porannych ataków). Mimo że Polacy nie zdołali wziąć masowego udziału w boju – na front trafili dopiero w końcowej fazie walk z Niemcami – państwa ententy uznały armię „błękitną” za jedyną sojuszniczą polską formację wojskową i dopuściły jej żołnierzy do uroczystej defilady zwycięstwa pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. To właśnie wówczas zaczęła rodzić się legenda Hallera – „błękitnego generała” – jedynego polskiego dowódcy walczącego na frontach wielkiej wojny przeciwko wszystkim trzem zaborcom, twórcy silnej i dobrze wyszkolonej armii (z czasem coraz częściej nazywanej też Armią Hallera). Jego przemarsz z wojskiem do kraju miał zdecydować o losie odradzającej się ojczyzny.

Po przyjeździe Hallera i jego „błękitnych rycerzy” do Polski w kwietniu 1919 r. witały ich tłumy. Hallerczycy zostali skierowani do walki na front ukraiński, ale sam generał, skłócony z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim, otrzymał dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego. Jego zadaniem była ochrona granicy polsko-niemieckiej. Kilka miesięcy później objął Front Pomorski, na którego czele kierował zajmowaniem przyznanego Polsce przez traktat wersalski Pomorza. 10 lutego 1920 r. Haller dokonał w Pucku uroczystego aktu zaślubin Polski z morzem, wrzucając do Bałtyku ozdobny pierścień.

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921 stała się kolejnym ważnym rozdziałem w życiu „błękitnego generała”. Haller, przeciwny wyprawie kijowskiej, wycofał się z dowodzenia.
Nie wzbudziło to żalu Piłsudskiego. Na początku lipca 1920 r. Marszałek postanowił jednak wykorzystać popularność generała, zwłaszcza wśród patriotycznie nastawionej młodzieży – od 3 lipca Haller był przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego – i zdecydował się powierzyć mu najpierw komendę nad mającą się formować Armią Ochotniczą, a potem nad całym Frontem Północnym. Zadaniem tego frontu była m.in. obrona Warszawy przed nadciągającymi ze wschodu bolszewikami. Według wspomnień Hallera, Piłsudski, powierzając stolicę generałowi, miał powiedzieć: „Wierzę w waszą dobrą gwiazdę”. „A ja w pomoc Bożą” – odpowiedział „błękitny generał”.

Czy ta rozmowa rzeczywiście się odbyła? Nie wiadomo. Marszałek, mający w sercu gorący kult Matki Boskiej Ostrobramskiej, ale żywiący pewne wątpliwości co do istnienia Boga, zapewne wolałby, aby Haller pokładał więcej nadziei w polskich bagnetach. Ten jednak przystąpił do działania, ufając gorąco Opatrzności i – jak sam pisał – „z wizją obrony Częstochowy, z Jasnogórską Królową Polski, Matką Bożą, której Wniebowzięcie się zbliżało”. Na jego prośbę dziekan Frontu Północnego od 14 sierpnia odprawiał nowennę, która rozpoczynała się Mszą św. w kościele św. Zbawiciela przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej. Codziennie rano generał był obecny na Mszy św. i przystępował do komunii. W swoich wspomnieniach zanotował: „Powziąłem […] decyzję z pełną wiarą, że Bóg da nam zwycięstwo w bitwie o Warszawę, którą to bitwę postanowiłem rozpocząć 14 sierpnia w wigilię święta Wniebowzięcia”. W czasie krwawych walk o Radzymin 15 sierpnia, przekonany, że to dowodzone przez niego wojska mają do wykonania kluczowe zadanie, wbrew rozkazom Naczelnego Wodza, zaangażował w walkę zbyt liczne siły. Tym samym osłabił oddziały, które zostały wyznaczone do wsparcia uderzającej znad Wieprza grupy Marszałka Piłsudskiego. Wieczorem Haller wjechał na rynek opanowanego ostatecznie przez Polaków Radzymina, a następnego dnia uczestniczył w dziękczynnym nabożeństwie odprawionym w zniszczonym miasteczku. Gdy arcybiskup Aleksander Kakowski wręczał generałowi medal św. Joanny d’Arc, przywieziony od papieża Benedykta XV, przedstawił Hallera jako „przykład wiernego syna Kościoła, który walczy dla obrony chrześcijaństwa przeciwko nawale, będącej chrześcijaństwa zaprzeczeniem”. Niedługo potem arcybiskup Józef Teodorowicz w kazaniu tak mówił o Hallerze: „On to ducha swojego tchnąć umiał w żołnierskie zastępy. Sam im przodował, prowadząc ich na boje, ale przodował im też, prowadząc ich wprzód do kościołów, gdzie przystępował wespół z nimi do Stołu Pańskiego i uczestniczył w nowennie błagalnej o zbawienie Polski”.

Wkrótce po zwycięstwie radzymińskim Haller został jednak odsunięty od dowodzenia frontem. Stało się to na rozkaz Piłsudskiego. „Błękitny generał” po raz kolejny bowiem, wbrew rozkazom i koncepcji Naczelnego Wodza, zaczął prowadzić samodzielną operację przeciw bolszewickiej 4. Armii i korpusowi Gaj-Chana. Działania te (nazwane przez Piłsudskiego „dziwacznymi” i „nonsensownymi”) zakończyły się niepowodzeniem i zmniejszyły rozmiary zwycięstwa polskiego w Bitwie Warszawskiej. Sprawa miała swój dalszy ciąg w 1924 r. Na wniosek kilku generałów Haller został wówczas przedstawiony do odznaczenia orderem Virtuti Militari II klasy. Nadawano go dowódcom, którzy odznaczyli się m.in. skuteczną i bohaterską obroną zajmowanych pozycji. Kandydaturze tej sprzeciwił się jednak Piłsudski, i to w ostrych nieparlamentarnych słowach, co sprawiło, że tego odznaczenia Hallerowi nie przyznano. Generał musiał zadowolić się nadanym wcześniej orderem V klasy (za wybitne męstwo i narażenie życia).

W 1922 r. Haller rozstał się z wojskiem, ponieważ z ramienia prawicy został wybrany posłem na sejm. Po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza wiele osób uważało, że „błękitny generał” był winny rozpętania nagonki na prezydenta wybranego głosami lewicy i mniejszości narodowych. Niektórzy wprost nazywali go mordercą. Aby bronić swego imienia, Haller zwrócił się do generalskiego sądu honorowego. Stanął nawet do pojedynku na pistolety z posłem Marianem Zyndramem-Kościałkowskim, choć dla tak gorliwego katolika jak Haller pojedynek był wielkim grzechem. W efekcie generał nie oddał przysługującego mu strzału, a Kościałkowski specjalnie chybił.

Po przewrocie majowym w 1926 r., Haller, który nie był przychylny Piłsudskiemu, został przeniesiony w stan spoczynku. W latach 1936–1939 stał się jednym z organizatorów i przywódców opozycyjnego wobec sanacji Frontu Morges. Po wybuchu II wojny światowej przebywał na emigracji – wszedł w skład rządu generała Władysława Sikorskiego jako minister oświaty. Po 1945 r. nie wrócił do Polski. Zmarł w Londynie 4 czerwca 1960 r. W 1993 r. jego zwłoki wróciły do kraju i zostały pochowane w Krakowie w kościele garnizonowym św. Agnieszki.

Zobacz więcej naszych artykułów

W XIX w. Polacy szczególnie pamiętali o bitwie pod Grochowem. W rocznicę bitwy urządzano manifestacje patriotyczne, a z gałązek olchowych zabranych z Olszynki wyrabiano pamiątkowe krzyżyki i emblematy narodowe. W...

Czytaj dalej

Generał Józef Chłopicki

Romuald Traugutt – ostatni dyktator powstania styczniowego, nazwany przez Elizę Orzeszkową „polskim Leonidasem” jest kolejnym bohaterem naszego cyklu. Romuald Traugutt (1826–1864) Carski oficer powstańczym dyktatorem  „Musisz być oficerem – będziesz...

Czytaj dalej

Romuald Traugutt – carski oficer powstańczym dyktatorem

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji
Bądź na bieżąco z ofertą!
Zgarnij rabat 10% na wszystkie produkty WSiP, na sklep.wsip.pl. Jeśli chcesz, możemy Ci też przesyłać materiały pomagające w nauce zdalnej w domu.
Zaznacz zgody poniżej i ciesz się mocą atrakcji!
Jestem zainteresowany:
Rabatem na produkty
Otrzymywaniem darmowych, próbnych wersji materiałów
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku