Generał Józef Chłopicki

W XIX w. Polacy szczególnie pamiętali o bitwie pod Grochowem. W rocznicę bitwy urządzano manifestacje patriotyczne, a z gałązek olchowych zabranych z Olszynki wyrabiano pamiątkowe krzyżyki i emblematy narodowe. W naszym cyklu przyszła więc pora na przedstawienie postaci generała Józefa Chłopickiego – człowieka, dzięki któremu bitwa ta na stałe weszła do panteonu chwały oręża polskiego.

Józef Grzegorz Chłopicki
(1771–1854)
„…wojak dzielny, śmiały”

Józef Chłopicki urodził się na Podolu, tuż przed ostateczną klęską konfederatów barskich. W walkach konfederatów z Rosjanami brał udział jego starszy brat – Andrzej, który wielokrotnie, już jako niewidomy zakonnik, opowiadał Józefowi o tych wydarzeniach. Rozpalił tym samym w sercu młodego chłopaka tak wielkie zamiłowanie do wojaczki, że w końcu przyszły generał w wieku 14 lat uciekł z klasztornej szkoły i zaciągnął się do polskiego wojska. Okazji do wojowania jednak w armii polskiej wówczas nie było. Młody Chłopicki porzucił więc w 1788 r. polski mundur i poszedł z Rosjanami bić Turków. Do armii polskiej wrócił po roku, po to tylko, by tym razem bić Rosjan – w obronie Konstytucji 3 maja. Po zakończeniu wojny i po kolejnym rozbiorze pułk Chłopickiego został siłą wcielony do armii rosyjskiej. Chłopicki znowu założył mundur rosyjski, dosłużył się rangi porucznika, po czym ponownie opuścił rosyjskie szeregi i zaciągnął się do wojsk Kościuszki. Po upadku insurekcji udał się na emigrację i wstąpił do Legionów Polskich.
Czas służby w Legionach Polskich to jeden z trzech najważniejszych okresów w życiu Chłopickiego. Los związał go z II batalionem 1. Legii, który stał się najbitniejszą formacją legionową. Duża w tym zasługa Chłopickiego, wyrastającego na szlaku bojowym Legionów na niezwykle zdolnego oficera piechoty. I czy przyszło mu walczyć z okrutnymi powstańcami neapolitańskimi lub kalabryjskimi, czy też z regularnymi wojskami austriackimi, rosyjskimi lub brytyjskimi, zawsze jego żołnierze mogli widzieć go idącego na czele formacji. Przed każdym atakiem miał zwyczaj przemawiać do swych podkomendnych, mówił jednak „krótko, a do serca, bo długo gadać nie umiał”. Surowo przestrzegał dyscypliny i nie znosił przegrywać (któż zresztą to lubi?). Każda porażka była dla niego osobistym niepowodzeniem, o którym chciał szybko zapomnieć, a drogą do tego było zwycięstwo. Przykładem mogą być wydarzenia z Wielkiego Tygodnia 1799 r. W Wielki Czwartek neapolitańscy powstańcy wyparli batalion Chłopickiego z miasteczka Traetta. Chłopicki tak długo naprzykrzał się Dąbrowskiemu, że ten w końcu zezwolił mu na poprowadzenie ataku i odbicie miasteczka. Chłopicki uderzył o świcie w Niedzielę Wielkanocną. Zdobył Traettę, powstańców wyciął w pień, domy zburzył, a na ich gruzach zatknął tabliczkę z napisem: „Tu była Traetta – zbuntowała się – już jej nie ma!”.
Żołnierze podziwiali Chłopickiego za odwagę i zimną krew. Do legendy wojen napoleońskich przeszły wydarzenia w czasie bitwy pod Castel Franco w 1805 r., gdy batalion Chłopickiego stanął oko w oko z 700 austriackimi kirasjerami. Zazwyczaj starcie z ciężką jazdą kończyło się fatalnie dla piechoty. Chłopicki jednak nie stracił głowy. Nie nakazał sformowania przewidzianego regulaminem czworoboku, ale przyjął szarżę Austriaków salwą całego regimentu, po czym wydał rozkaz uderzenia na bagnety. Rozbici i zdezorientowani kirasjerzy musieli złożyć broń przed triumfującym Polakiem.
W 1806 r. awansował na pułkownika Legii Polsko-Włoskiej. Po jej przekształceniu w Legię Nadwiślańską ruszył na jej czele do Hiszpanii, gdzie pokazał w pełni talent znakomitego dowódcy piechoty oraz zdobył „wielkie uważanie tak u Polaków, jak i Francuzów”. Tu rozpoczął się drugi ważny okres w życiu naszego bohatera. Chłopicki nie tylko przyczynił się wybitnie do zdobycia Saragossy, lecz także samodzielnie dowodził w bitwie pod Epilą, gdzie rozbił kilkakrotnie przewyższające go liczebnie siły hiszpańskie, brał też udział w wielu innych starciach jako dowódca legionistów polskich i żołnierzy francuskich. W 1809 r. otrzymał zasłużone szlify generała brygady oraz tytuł barona cesarstwa. W 1812 r. Chłopicki ruszył wraz z Legią Nadwiślańską (jako jej faktyczny choć nieformalny dowódca) na Moskwę. Miał jednak żal do Napoleona, że ten odmówił mu stopnia francuskiego generała dywizji i nie dał samodzielnej komendy. Gdy we wrześniu 1812 r. u wrót Moskwy rosyjska kula zraniła go w nogę, opuścił szeregi wojsk napoleońskich i na zawsze porzucił służbę u boku Napoleona.
W utworzonym na kongresie wiedeńskim Królestwie Polskim Chłopicki objął dowództwo 1. Dywizji Piechoty. Szanowany przez rodaków i ceniony przez wielkiego księcia Konstantego mógł spokojnie czekać na zakończenie kariery. Jednak grubiańskie maniery wielkiego księcia i niewyparzony język oraz poczucie dumy Chłopickiego nie pasowały do siebie. Najpierw Konstanty publicznie zarzucił Chłopickiemu, że ten nie umie maszerować. Generał nie zamierzał milczeć i odpalił: „Możliwe Wasza Książęca Mość, ale tym krokiem przeszedłem od Madrytu do Moskwy”. Innym razem książę zauważył u Chłopickiego rozpięty guzik u kołnierza munduru. Zwymyślał go przy świadkach i oświadczył, że go aresztuje. Dumny Chłopicki wrócił do domu i odesłał księciu swoją szpadę. Wielki książę zreflektował się i wysłał swego szefa sztabu z przeprosinami. Chłopicki przeprosin nie przyjął i przez następne półtora roku siedział dobrowolnie w domowym areszcie. Misji pogodzenia księcia i generała podejmowali się m.in. namiestnik Królestwa generał Józef Zajączek oraz Nikołaj Nowosilcow, ale nie przyniosły one skutku – ku uciesze całej Warszawy, która kibicowała Chłopickiemu w tym sporze. Ostatecznie wszystko skończyło się dymisją generała. Został cywilem i jego głównymi zajęciami były wizyty w teatrze i gra w karty.
Właśnie w teatrze znaleźli go podchorążowie w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. Ofiarowywali mu dowództwo powstania, ale stary lew napoleoński wyzwał ich od durniów i wyszedł. Dopiero na początku grudnia, z obawy radykalizacji działań powstańczych, zdecydował się przyłączyć do powstania. Dnia 5 grudnia ogłosił się dyktatorem. Chłopicki z doświadczeń napoleońskich, podobnie jak cała generalicja, wyniósł przeświadczenie, iż Rosji pokonać się nie da. Poza tym walki we Włoszech i w Hiszpanii odcisnęły trwałe piętno na generale. Gdy widział, jak regularne oddziały masakrują siły powstańcze złożone z cywili, gdy patrzył, jakie zniszczenia niesie wojna partyzancka, to stał się jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników prowadzenia takich działań. A zdolnościom polskich żołnierzy, którzy więcej czasu spędzali na placach defilad niż na ćwiczeniach polowych, nie ufał.
Chłopicki zgodził się na swobodne odejście do Rosji wojsk Konstantego. Wystosował także do cara pismo, w którym przedstawiał wydarzenia Nocy Listopadowej jako wyraz sprzeciwu wobec łamania konstytucji. Domagał się jej respektowania, a w zamian gwarantował lojalność wobec dworu petersburskiego. Hamował również zaciąg do armii polskiej i spacyfikował środowiska radykalne.
Cios polityce dyktatora zadał Sejm. Zebrany na specjalnym posiedzeniu w dniu 18 grudnia 1830 roku uznał powstanie za narodowe. Drugi cios zadał car Mikołaj I, który nie chciał pertraktować z Chłopickim i żądał bezwarunkowej kapitulacji. W takiej sytuacji
Chłopicki podał się do dymisji. Władza przeszła w ręce Rządu Narodowego na którego czele stał książę Adam Czartoryski. Naczelnym Wodzem został książę Michał Radziwiłł, wódz niedoświadczony i nieudolny. Jego prawą ręką został Chłopicki, który faktycznie kierował armią. I w tej nieformalnej funkcji Chłopicki stanął pod Grochowem 25 lutego 1831 r. naprzeciw liczniejszej armii rosyjskiej.
Bitwa pod Grochowem była najważniejszą bitwą w życiu Chłopickiego. Chciał zatrzymać marsz Rosjan na Warszawę, ale w trakcie bitwy zmienił zamiar, dostrzegł bowiem szansę na całkowite rozbicie nieprzyjaciela. Dowodzony przez Chłopickiego żołnierz polski okazał się twardym i bitnym, godnym – jak zauważył z uznaniem były dyktator – francuskiej starej gwardii cesarskiej. Liczący 60 lat generał, w cywilnym surducie (był wszak oficjalnie cywilem), sam prowadził polskie pułki na bagnety do walki o Olszynkę Grochowską, a uderzania te były tak śmiałe i zdecydowane, że obserwujący je z rosyjskich stanowisk wielki książę Konstanty nie mógł powstrzymać radości i, ku zażenowaniu swojego sztabu, krzyczał po polsku: „To moi chłopcy tak biją!” lub wyśpiewywał: „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Niestety – gdy w Chłopickim obudził się stary wiarus, a zwykły żołnierz walczył z ogromnym poświęceniem – zawiedli wyżsi dowódcy. Część z nich niechętnie podporządkowała się Chłopickiemu (cywilowi), część otwarcie odmówiła wykonania jego rozkazów i domagała się pisemnych poleceń od księcia Radziwiłła. Na dodatek, w decydującym momencie bitwy, gdy Chłopicki przygotowywał polskie bataliony do kolejnego uderzenia, został ranny – kula armatnia rozerwała się pod jego koniem i raniła generała w obie nogi. Kiedy znoszono go z pola, przekazał komendę generałowi Skrzyneckiemu.
Po odzyskaniu sił Chłopicki do powstania już nie wrócił. Wyjechał do Krakowa i zamieszkał w gościnie u hrabiego Adama Potockiego. Pisał pamiętniki, ale przed śmiercią zdecydował się je spalić. Podobno kiedyś, podczas przechadzki pod kopcem Kościuszki, miał stwierdzić melancholijnie: „I ja mogłem mieć podobny…”. Chłopickiego uczcili Francuzi –umieścili jego nazwisko w panteonie wybitnych dowódców napoleońskich na Łuku Triumfalnym. Tylko kto dziś w Paryżu wie, kim był ów „KLOPISKY”?

Zobacz więcej naszych artykułów

W 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z jej twórców i obrońców był generał Józef Haller. Generał należał do grona „trzech Józefów” (obok Piłsudskiego i Dowbor-Muśnickiego), których...

Czytaj dalej

Józef Haller – błękitny generał, serdeczny rycerz niepodległości

Romuald Traugutt – ostatni dyktator powstania styczniowego, nazwany przez Elizę Orzeszkową „polskim Leonidasem” jest kolejnym bohaterem naszego cyklu. Romuald Traugutt (1826–1864) Carski oficer powstańczym dyktatorem  „Musisz być oficerem – będziesz...

Czytaj dalej

Romuald Traugutt – carski oficer powstańczym dyktatorem

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji
Bądź na bieżąco z ofertą!
Zgarnij rabat 10% na wszystkie produkty WSiP, na sklep.wsip.pl. Jeśli chcesz, możemy Ci też przesyłać materiały pomagające w nauce zdalnej w domu.
Zaznacz zgody poniżej i ciesz się mocą atrakcji!
Jestem zainteresowany:
Rabatem na produkty
Otrzymywaniem darmowych, próbnych wersji materiałów
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku